ARBEIDSRECHT

Als jurist arbeidsrecht sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. Ik adviseer werkgevers over reorganisaties en individuele- en collectieve ontslagprocedures. Werknemers sta ik bij in individuele ontslagzaken, zoals ontslag op staande voet en ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen wij u helpen bij juridische kwesties zoals loongeschillen, non-concurrentie en/of relatiebedingen, arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, bedrijfsongevallen en ontslag statutair directeur behandel ik.

U BENT WERKGEVER
U BENT WERKNEMER

 

Transitievergoeding voor werknemer

Werknemers ontvangen bij ontslag minimaal de transitievergoeding. Als wij namens u onderhandelen met uw werkgever over de ontslagvergoeding, dan zetten wij in op de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding.

Bereken verschil transitievergoeding versus kantonrechtersformule

 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

De ervaring leert dat veel ontslagen in onderling overleg geregeld worden. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat het ontslag NIET via UWV of kantonrechter wordt uitgesproken, maar dat de werkgever met u individuele afspraken maakt. Onze arbeidsjurist Robin Sieverdink kan de onderhandelingen namens u voeren, zodat u een maximaal resultaat bereikt, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. De afspraken worden op papier gezet in een vaststellingsovereenkomst. De redactie van de vaststellingsovereenkomst is belangrijk om uw rechten veilig te stellen. Ook betekent een correct geformuleerde vaststellingsovereenkomst dat uw recht op een WW-uitkering wordt zeker gesteld.

Meer over vaststellingsovereenkomst