Nieuws_Juridisch

Juridisch advies bij ontslag

Geachte heer/ mevrouw,

Het ontslagrecht is
ingrijpend veranderd. Lees hierover op onze website transitievergoeding. Ook kunt u uw vragen stellen via onze weblog transitievergoeding stel uw vraag. Onze specialisten geven antwoord. De berekenaar op de website geeft het verschil tussen de transitievergoeding en de kantonrechtersformule: bereken transitievergoeding versus kantonrechtersformule.

Zit u zelf in een ontslagsituatie? Ontvangt u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever?

Bent u in gesprek met uw werkgever over een ontslagregeling en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u uw recht op een WW-uitkering zeker stellen? Onze arbeidsjuristen helpen u. Onze juristen doen een complete check van uw vaststellingsovereenkomst: recht op WW-uitkering,  opzegtermijn, ontslagvergoeding, ontslagvergoeding "niet opeten" voor WW, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus.

Schakel onze juristen in om de onderhandelingen te voeren voor een beter resultaat

Onze jurist beoordeelt het voorstel van uw werkgever en kijkt waar de onderhandelingsruimte zit:

· Wij overleggen met u over de vervolgstappen

· Onze jurist voert de onderhandelingen met uw werkgever en maakt een  tegenvoorstel (hogere ontslagvergoeding, latere ontslagdatum, etc).

· Wij proberen de kosten van de juridische bijstand door uw werkgever te laten betalen

· Onze jurist beoordeelt het eindaanbod en bespreekt het resultaat met u. We stoppen pas als u tevreden bent

Lees over onze werkwijze en prijzen of vraag direct advies aan een arbeidsjurist. U kunt ook bellen naar 088 20 50 899.


Met vriendelijke groeten,

Juristen Arbeidsrecht Nederland
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
T. 088 20 50 899